WingTsun-Schule - Start
          EWTO-TR
Resmi üyesidir     www.wingtsunwelt.com
WingTsun

Yetişkinler için WingTsun

WingTsun nedir?

WingTsun çok yönlü, olabildiğince eğlenceli şahsi bir gelişim sanatıdır.

Aynı zamanda WingTsun temelinde eşsiz prensiplerle donatılmış kişisel savunma sistemidir ki, yüksek konsantrasyonla bitlikte, bilinçli bir şekilde bedenin her şartta uyumlu hale getirilmesinin öğrenilmesinin ve bunun gerçek hayatta uygulanması gayesine odaklıdır.

Başlangıç aşamasında belli başlı teknikler-seri hareketler-form uygulamaları yapılır, bunlar çok tekrar gerektiren, ezber ve zahiri eğitimlerdir, amaç ise yetenek ve elastikiyetlerin geliştirilmesi ve açığa çıkarılmasıdır. Gerektiğinde ve yerinde kullanılabilmesi açısından, başlangıçta öğretilen bu çeşit teknik hareketlere WingTsun'un 7 büyükleri denilir.

WingTsun öğrenmeye karar verdiyseniz, birbirini destekleyen 3 savunma tekniğini hemen öğrenme fırsatınız var. Ve bu savunma tekniklerinin her birinin kendine özgü usulleri ve verimlilik dereceleri vardır.

İlk etapta proaktiv çözümü öğrenirsiniz. Proaktiv çözümüm parola cümlesi 'saldırı en iyi savunmadır'..! Ani-seri savunmanın konsepti, muayyen temel tekniklerle en yüksek verimliliği ihtiva eder, içerir. Bu teknikler psikolojik ve iletişimsel verilerle de desteklenir ki, tipik itişip-kakışma, kavgalarda -mesela sınırlı teknik hareketlerle kadınlara özel savunma şekilleri veya erkekler için sataşma, ağız dalaşı durumlarına- hazırlamak içindir. Bu gibi durumlarla gündelik hayatta nispeten daha sık karşılaşıldığı için, meselenin çözümüne yönelik dersler yapılması olağandır.

WingTsun'da Ani-seri savunma tekniği içine kapalı bir usul-sistemdir ki etkili, ölçülü ve rahat savunmanın türlü çeşitlerini içerir.

Proaktiv çözümün üzerine inşa edilecek olan ikinci aşamanın adı interaktiv usuldür ki eğitim süresi iki yıla kadar uzar. Korunma, kruma, kollama hedefiyle proaktiv usulün üzerine inşa edilen interaktiv sistemde ilk dersten itibaren antrenman ve tekrarlarda saldırganın psikolojisine, aksiyonlarına saldırılarına konsantre olunur. Ve daima şu suale cevap aranır: Öğrendiğim ani-seri savunma usulünün sınırlarına geldiğimde, uygulayabileceğim teknik kalmadığında ne-neler yapabilirim? Öğrenci böylesi naçar bir hale, spontan gelişen sokakta karşılaştığı bir kap-kaç durumu, kadına ve çocuğa yönelik şiddet v.s. gibi durumlarda gelebilir.

Tecrübeli bir dövüşçü veya yüksek dereceli bir WingTsun talebesi ani gelişen tecrübe ve teknik yeterliliğin çözüm üretemediği bu gibi durumlarda; Ezbere ve tekrara dayanan eğitim ve öğretilerden daha mühimi insanların yetenek, kabiliyetlerine dayalı öğreti ve usul gerekir.

Çünkü saldırmanın zaman ve zemine göre değişebilen binbir varyasyonu vardır. Ve saldırının türüne karşı teknik ve proğram hazırlayı geliştirmek ve bunu öğretmek, tabiatıyla öğrenim süresini uzatıyor.

Hayatın akışı içerisinde normalde bir kaç sene zarfında WingTsun talebesi uzmanlık derecesine ulaşır ve artık kendini kollayarak, uygun zamanda saldırmak yerine, saldırganın aksiyonunu bekler, gözetir ve saldırganın aksiyonunda harcadığı enerji ve gücü kendi lehine çevirip reaksiyon göstermenin tekniğini uygulamaya başlar. WingTsun'da düşmanın-saldırganın enerji-güç-kuvvetini uygun teknikle, yine saldırganın aleyhine çevirebilmek, ileri bir dereceye gelmiş olmanın alametidir ve bu aşamada şu tesbit doğrudur; 'saldırganla bir bütün hale gelmek'..! Bu tesbit ve usul öyle WingTsun'a has bir sanattırki, bırakın kendi bedeniniz ve organlarınızla rakibe saldırmayı, rakibin eli, kolu, bedeni dahi size hizmet eder. Mücadeleye dışardan bakan biri 'saldırganı' izlediğinde adeta şu tesbitte bulunabilir; "Aaa adam ne de güzel kendini dövdürüyor veya kendi kendini dövüyor!"

WingTsun talebesi, saldırganın teknik ve usulü ne olursa olsun öyle ahenkli ve kontrollü bir savunma yapar ki, saldırganın savurduğu yumruk, kendi suratında patlar. Böylesine ani-seri bir savunma-saldırıdan rakipte afallar ve ne yapacağını şaşırır. WingTsun talebesi saldırganın her aksiyonuna müthiş bir dikkat, konsantrasyonla takip edecek ve açık bulduğu her zaman ve zemini reaksiyonla cevaplayacaktır.

Hülasa WingTsun'da herkes için öğrenilecek, hep yeni bir şeyler mutlaka var. İstekli WingTsun dövüş sanatında yetenek, kabiliyet, bedeni ve zihni esnekliğe göre 6 ay ile 1 sene arasında belli bir aşamaya-dereceye erişebilir. Fakat öğrenme süreci devam etmeli, tekamül için, ileri derecelere ulaşmak, hareket-teknik uygulamaları zenginleştirmek için yeni konseptlerin öğrenilmesine devam edilecektir. Her halukarda talebe ilk 6 ay-1 sene içerisinde WingTsun savunma sanatının usul ve tekniğini öğrenmiş olacaktır.

Dövüş sanatının tekamülü ve mücadele mantığı çerçevesinde anlama ve anlayışın geliştirilmesi, antrenmanlarda stresle başa çıkılabilecek usul, antrenman ortamının samimiyeti etik manada sadece savunma yapıp, saldırmak istemeyen talebeler içinde verimli bir strateji geliştirir. Saldırı tekniklerini öğrenmek istemeyen talebelere de sadece savunma amaçlı, rakibi etkisiz hale getirme teknikleri öğretilir.

Seri ve akıcı hareketler, zamanlamanın ehemmiyeti, sistematik ve koordineli seri teknikleri kombinizasyonu ve süreç sonunda kazanılacak esneklik, serilik, akıcılık ve ahenkle eriyecek, yeni ve daha güçlü bir kişiliğe bürüneceksiniz.

WingTsun öğrencilerin hali hazırda var olan mücadele potansiyellerinin üzerine yeni veri ve tekniklerle destek olup, inşa oluş sürecini hızlandırır.

WingTsun'da kas gücü-kondisyon birincil ehemmiyete haiz değildir. Asıl olan bedenin hazır ve fit olması, esneklik ve serilik babında insanın kendi bedenini tanımasıdır. İnsanın kendi güç, kuvvet ve potansiyelinin idrakine varmasıdır hedef ve bu tanımadan azami verim alınmasıdır. Kendini, bedenini tanıyan talebe bu durumun ruhi ve bedeni esnekliğinin ve sezgi gücünün artmasınada vesile olabileceğini görecektir. Bu hedefe ulaşmada rahatlama, konsantrasyon teknikleri, nefes egzersizleri, vücudun yenilenmesi ve enerji depolanmasıda yardımcı olacaktır.

WingTsun talebesi, kendi bedenini adeta yeniden keşfedecek ve özgüveninin arttığını görecek, hissedecektir. Düzenli antrenmanlar neticesi öğrenci kendini daha da emniyette hissedecek ve kendi imkan, sınır ve potansiyelinin farkına varacaktır. Hayatın her alanında kendini daha rahat hissedecek, kendine has duruş geliştirecek, ruhi manada ahenk ve denge sahibi olacaktır.

 

Probetraining
Infos zum Dachverband

Internetseiten der EWTO zu den Themen:

WingTsun | Kids-WingTsun | Gewaltprävention | BlitzDefence | WingTsunWelt | EWTO-Verlag

© 2018 EWTO. Alle Rechte vorbehalten. Kontakt | Impressum | Datenschutzerklärung