WingTsun-Schule - Start
          EWTO-TR
Resmi üyesidir     www.wingtsunwelt.com
WingTsun

WingTsun nasıl öğretilir?

WingTsun öğrencisi haftada en az iki antrenmanla ve 6 ay boyunca teşekküllü bir antrenman salonunda kurslara katılmalıdır. 

6 aylık başlangıç sürecinde muayyen duruş teknikleri ve stresle ideal şekilde baş etme teknik ve usulleri öğretilecektir.

İlk antrenmanlar ve devamında öğrenci belli süreçlerden,-form çizme, temel teknik ve egzersizler v.s. bir dizi tekrar ve pratikten geçecek ve daha ilerisi için beden ve zihnini hazırlayacaktır. Eğitimde paralel olarak, eşli antrenmanlar, ikili-üçlü sparingler, rol paylaşımları çalışılacak, türlü rol paylaşımlarında hem savunma ve hem de saldırı teknikleri karşılıklı olarak ve rol paylaşanlar değiştirilerek tatbikata çalışılacaktır. İhmal edilmemesi gereken diğer mühim hususta, rahat, serbest ve arkadaşça bir ortamda, olabildiğince stressiz yapılmaya çalışılacak antrenmanlar her halukarda daha verimli ve gelişmeye elverişli olacaktır.

Antrenman-ders usulu: Eğitmenin form çizmesi, form egzersizlerini ilk etapta oldukça yavaş sunması ve öğrencilerin form çizmeyi öğrenmeleri ile başlar. Öğrenciler eğitmenin hareketlerini dikkatlice takip etmeli, mütemadiyen tekrarlamalıdırlar. Eğitici bir öğrenci ve asistanıyla tekniği gösterir ve talebelerini ikili guruplar halinde ayırır ve tekrarlamalarını ister. Duruma ve teknik hareketin özelliğine göre, aynı seviyeden olan talebeler birbirleriyle veya daha üstler, alt seviyelerle karışık eşleşmelerde tatbik edilebilir.

Burada eğiticinin birincil vazifesi, zahiri ortamı hazırlamak, tatbik edilecek savunma-saldırı tekniğini uygulamalı bir şekilde göstermek -ince bir ayrıntı..!- Uygulama safhasında talebenin yetenek ve kabiliyetini iyi tahlil etmeli, onun kabiliyet ve refleksini köreltici değil, statükoya ve tekniğe sınır koymadan, talebenin hayal gücü ve ve sezgi kabiliyetini de göz önünde bulundurarak yeniliklere açık ve gelişmeye muvafık, esnek bir öğreti usulü uygulanmalıdır.

Öğretici için bu husus bilhassa mühimdir; çünkü her insanın kendine has imkanı, sınırı, kabiliyeti ve sezgi gücü vardır. İyi bir öğretici, sınırları zorlayan ve yetenekleri tekamül ettiren, olabildiğince esnek ve gelişime açık olmalıdır. Talebeye kendisini mühim hissettirecek, kendi beden ve zihin gücünü tanıtacak, ona kendi imkanlarını zorlatacak, hem bedeni manada esnekliği gelişecek, hem de öğrendiklerini bünyesinde harmanlayıp, içselleştirecek, eritecektir. Bu sürece eğitmen her aşamada katkı sunmalıdır.

Eğitmen her talebesini ayrı ayrı kontrolünden uzak tutmamalı, antrenmanlarda ve antrenman sonunda, hareket, teknik, egzersizler kontrollü ve konsantrasyon eksikliği gösterilmeden, müsbet manada stres hormonlarının eşliğinde, teknik meleke haline getirilinceye kadar bıkıp usanmadan tekrar ettirilmelidir.

 

Probetraining
Infos zum Dachverband

Internetseiten der EWTO zu den Themen:

WingTsun | Kids-WingTsun | Gewaltprävention | BlitzDefence | WingTsunWelt | EWTO-Verlag

© 2018 EWTO. Alle Rechte vorbehalten. Kontakt | Impressum | Datenschutzerklärung