WingTsun-Schule - Start
          EWTO-TR
Resmi üyesidir     www.wingtsunwelt.com
WingTsun

EWTO şiddeti önleme programı nedir?

Günümüzde ve toplumda gittikçe artan şiddet eğilimi, bununla ters orantılı olarak insanlarda gittikçe artan özgüven emniyet eksikliği oldukça büyük bir mesele haline gelmiştir.

EWTO Avrupa Organizasyonu, insanların kendine olan özgüvenlerini artırmak, duruş ve davranışlarına emniyetli bir alan açmak ve yeni bir bakış ve anlayış geliştirmek amacıyla şiddet karşıtı ve şiddete karşı programlar geliştirmiştir.

Şiddet karşıtı programı hazırlanırken aileler, okul yöneticileri, emniyet teşkilatı ve psikologların yanı sıra  çeşitli STK-Sivil Toplum Örgütlerinin tavsiye, görüş ve destekleri göz ardı edilmeksizin faydalanılmıştır.

Çocuklar korunup, kollanması gereken ve zamanla kendilerine vazifeler-alışkanlıklar edinen, edindikleri alışkanlık ve vazifelerle hem sağlıklı kalma, hem de kendilerine güven aşılanması gereken insan toplumunun en kalabalık birimidir. Ailelerin vazifeleri ev haricinde, kreşlerde de devam eder. Çocukları tehlikelerden koruma, uzak tutma, sağlıklı yetişmeleri amacıyla onlara çeşitli aktiviteler öğretilir. Trafik kurallarından başlayan yüzme, spor aktiviteleri v.s. gibi.

Çocuklar korunup kollanmaya çalışılırken, çeşitli tehlikelerin yanı sıra insanlardan gelebilecek-insan kaynaklı tehlikeler ya görmezden gelinir veya unutulur veyahut ihmal edilir. Muhtemel tehditlere karşı geliştirilecek yol, yöntem ve teknik-uygulamalar çocuğun kendine olan özgüvenini artıracak, kendi değer ve potansiyelini keşfedecek, önündeki hayata daha emin ve emniyetli adımlarla ilerleyebilecektir. İhmal edilmesi durumunda çocuk hem hayatta daha pasif ve adeta korkak, hatta potansiyel kurban rolüne bürünecektir.

Özgüven mahrumiyeti, kendine değer vermeme, alçaklık kompleksi hem okulda muvaffakiyetsizliğe, ufuk genişliğinden mahrumiyete, kendine ve içinde yaşadığı cemiyete yabancılaşma ve son safhada yanlızlığa götürecektir.

EWTO şiddete karşı programının ana gayesi; 'Ne şiddetin mağduru ol, nede şiddet uygula'dır. Organizasyonumuz programımızın tatbikatında, katılımcıların özgüvenlerini ideal seviyeye çıkarmanın yanında, çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı insanların karmaşık ve tehlikeli durumlarla nasıl baş edebilecekleri ve şiddetin barınamadığı bir hayatı nasıl inşa edebileceklerinin yolunu, yöntemini ve usulünü göstermektir.

Şiddet karşıtı ve ve Şiddeti Önleme programının hedefleri:

Bu önemli öğrenme hedeflerini nasıl elde edebilirim?

Bu hedefler, oldukça kolay ve pratik, gerçek hayatta sokakta uygulanması mümkün çözüm önerileri ve bununda ötesinde eğlenceli bir kurs-program-antrenman yöntem ve yönetimiyle elde edilebilir.

 

 

Probetraining
Infos zum Dachverband

Internetseiten der EWTO zu den Themen:

WingTsun | Kids-WingTsun | Gewaltprävention | BlitzDefence | WingTsunWelt | EWTO-Verlag

© 2018 EWTO. Alle Rechte vorbehalten. Kontakt | Impressum | Datenschutzerklärung