WingTsun-Schule - Start
          EWTO-TR
Resmi üyesidir     www.wingtsunwelt.com
WingTsun

Şiddeti önleme kursları kimler için tasarlanmıştır?

EWTO Avrupa Organizasyonunun kursları, okullarda, çocuk ve gençlik organizasyonlarında, firmalarda, güvenlik kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında uygulamaya konulmaktadır.

Organizasyonlarımızda her yaştan ve guruptan insanın emniyeti ve özgüvenini geliştirmek, sağlamlaştırmak amaçlanmıştır.

Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yüzbini aşkın insanın EWTO'nun şiddet karşıtı kurslarına, başarılı bir netice ile katılımı sağlanmıştır.

Kursların muhtevası ve teknik uygulamaları, antrenman süresi katılımcıların yaşlarına göre farklılık arzeder. Mesela kreşler, ilk, orta ve lise gibi eğitim kurumlarında eğitim ve muhteva ve antrenman süreleri çeşitlilik arzeder.

Farklı durum, sebep ve cinslerin hakkını vermek adına genelde kadınlar ve erkekler ayrı ayrı salonlarda çalıştırılmaktadır. Çalışılacak salonun müsaitliğine binaen aynı salonda, ayrı guruplar halinde de çalışılabilir. Salon müsait değilse Eğiticinin insiyatifinde karışık olarakta çalışılır.

Kurslar imkanlar nispetinde ve karşılıklı anlaşma usulüyle, okul salon ve avlularında, etkinlik-proje haftalarında, sınıf ve okul günlerinde açık alanlarda uygulanabilir. Tabii organizasyon salonlarımızda kurslarımız her zaman açıktır.

okulunuz ve çevreniz şiddetten arınmış alana dönüşebilir !

Aşağıdaki konular şiddet karşıtı kurslarda işlenmektedir:

EWTO Şiddet karşıtı kurslarında benzersiz bir konsept 'nota göre emniyet' uygulanır. Bu kompleks-mücerret fikirde kendini ispatlama ve savunma, klasik okul notlarındaki derecelendirmeyle doğru orantılı bir sistem uygulanır. 

 

Probetraining
Infos zum Dachverband

EWTO aşağıdaki konulardan İnternet sayfaları:

WingTsun | Çocuk WingTsun | Şiddetin Önlenmesi | BlitzDefence | WingTsunWelt | EWTO yayıncı

© 2012 EWTO. Tüm hakları saklıdır. İletişim | Künye