WingTsun-Schule - Start
          EWTO-TR
Resmi üyesidir     www.wingtsunwelt.com
WingTsun

Ani-Seri (Yıldırım) Savunma nedir?

WingTsun'da ani-seri savunma dersleri, başlangıçta öğrencilere öğretilen temel tekniklerdir. İlk derslerde öğrencilere savunma temel teknikleriyle alakalı, hiç bir pratik ve tecrübelerinin olmamasından dolayı, ne denli çaresiz bir durumda oldukları, olabilecekleri idrak ettirilir. Bu gerçeklikle yüzleşen talebeye muhtemel bir saldırı karşısında, alması gereken savunma tavrı öğretilir ki, bu aşamada kaide şudur: "En iyi savunma, saldırmaktır..."

GM-Büyük Usta Kernspecht 20 yılı aşkın zamandır, karşılıklı dövüş-mücadele durumlarını, Bulgaristan'ın çeşitli üniversitelerinde savun-saldırı-mücadele dalında bilimsel araştırmalar yapmakta ve dersler vermektedir. Bu çalışma ve araştırmalarda cevabı aranan sual şudur: Günlük hayatta hangi zaman-zemin ve aşamalarda tehlikeli ve tehdit içeren vakalarla karşılaşıyoruz?

Araştırmalar, bilimsel çalışmalar neticesinde şöyle bir vakıa ile karşılaşıyoruz:
İnsanlar arası ilişkilerde, günlük hayatımızda tehlike, tehdit, kavga ve kargaşa algılamaları kadın-erkek farklılıkları ortaya çıkıyor. Kadınların ve erkeklerin karşılaştıkları durumlar ve algılamadaki farklılıklar Prof. Kernspecht'i, iki ayrı cins için farklı program ve yöntem-usule sevketmiş ve her iki cins için ayrı ayrı teknik-usuller geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Bu çerçevede, Prof. Kernspecht'in deyimiyle erkekler arasında mutad olan tipik sözlü sataşmalar, arsızlık ve hakaretler, sonraında itişip-kakışma, yumruklama, tekmelemelerle sonuçlanıyor.

Erkekler için mukabil antrenman programlarında, klasik WingTsun teknik antrenman-derslerinden ziyade, başlangıç safhasındaki talebeye günlük hayatında uygulayabileceği basit, kolay savunma-saldırı teknikleri öğretilmelidir. Bu öğreti duruma-vaziyete göre duruş, pozisyon alış, doğru bakış ve sesleniş-konuşma aşamalarından oluşmalıdır. Peşinden hukuki manada WingTsun talebesini zor durumda bırakmayacak durumlarda öğretilmeli-yere düşen, savunmasız saldırgana yaralayıcı etkinlik yapılmadan, etkisiz hale getirme yöntem ve teknikleri öğretilerek -ve adrenalin-heyecan kontrolü-soğukkanlılık telkini de yapılmalıdır.

 

Ani-Seri (Yıldırım) Savunma nasıl öğretilir?

Ani-Seri (Yıldırım) savunma proğramı, nizami WingTsun öğretisinin bir parçasıdır ki, WingTsun kariyerinin ilk aylarında bu proğramın önceliği vardır. Poğramla talebe oldukça hızlı bir şekilde savunma yeteneğini geliştirecektir. Önceden de ifade edildiği gibi bu proğramda da kadınlar ve erkeklerin uygulayacağı proğramlar farklılık gösterecektir, detaylarda gizli olan uygulama ve teknikler, tehdit ve tehlike algılanışında kadınların ve erkeklerin farklılıklarından dolayıdır.

Erkekler için tipik olan, dövüşmeye başlamadan evvel, sözlü sataşmalarla, tehdit, küfür, arsızlık ve hakaretlerden sonra, yavaş yavaş aralarında mesafe kısalmaya ve kavga mesafesine girince de itişip-kakışma ile başlar, taraflardan birinin pasif kalması durumunda iş daha da ileri gider, tekme, tokat, yumruklaşmalar başlar, taraflardan birinin düşmesi ile yerde de devam eder.

WingTsun ani-seri savunma öğretisinin hedefi, talebeyi böylesi bir saldırı karşısında, hangi teknik ve refleksle karşılık vermesi gerektiğini öğretmek, saldırının nevi-türüne bakmadan, karşı savunma ve saldırı tekniklerini geliştirmektir.

Kavga, göğüs göğüse mesafesine gelmeden, neler yapılabileceğine dair özel proğramlar geliştirilmiştir. İlk aşamada rakibin saldırısını boşa çıkarmaya, savuşturmaya yönelik tekniklere ağırlık verilir. Rakibin her hamlesinin boşa geçmesine yönelik teknik ve eksizler öğretilir, rakibin hamle yaparken harcadığı kuvvet ve enerjiyi nasıl, saldırganın aleyhine kullanabileceği, misliyle karşılık vermenin nasılına dair teknik öğreti ve hareketler örneklemelerle gösterilir.

Bütün bunların yanı sıra, talebe vaziyete, pozisyona ve saldırının türüne göre, nasıl reaksiyon göstermesi gerektiğine dair, eğiticinin suallerine sözlü ve uygulamalı bir şekilde cevap verebilecek duruma gelecektir. Bu çerçevede çeşitli savunma, hamle, aldatma, eskiv, karşı hamle, seri bir şekilde kombinasyonlar v.s. gibi uygulamalar sık sık tekrar edilerek öğretilir.

Ani-seri WingTsun savunma öğretisinin kadınlara yönelik proğramı farklılık gösterir, onların günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri sözlü sataşma, arsızlaşma, hakaret ve nadirende olsa itişip-kakışma durumlarında, her tehdit ve sataşma türüne muvafık, saldırganın ve saldırının türüne göre sözlü veya fiziki savunma teknikleri geliştirilmiştir ve kolay tatbik edilebilir teknik hareketlerle öğretiye dahil edilmiştir.

Fiili savunma gerektiren saldırılara karşı, tesirli savunma ve karşı hamlelerin nasılına dair tekniklerin yanısıra, hamle yapma, vurma çekince ve sıkıntısı çeken talebelere de pratik uygulama ve tekniklerle bu çeşit çekincelerden kurtulması için gereken teoriyle desteklenen uygulamalı dersler verilir.

Ani-seri savunma tekniğinin uygulamasında, eşli pratiklerde gerçekliğe yakın pozisyonlar üretilerek örneklemeler rol değiştirilerek gösterilir. Eşli pratiklerde heyecan kontrolü, stresi yenme, adrenalin kontrolü ve denge unsuru soğukkanlılık, defalarca tekrar çalışmaları neticesinde ideal seviyeye getirilmeye çalışılır.

Günlük ve gerçek hayatta karşılaşılabilecek olaylara olabildiğince yakın uygulamalar, dersler, ikili pratikler, rol değişimleri neticesi, talebe hem mental olarak hem de teknik-taktik kapasite açısından yeterli konuma gelecek, hareketleri meleke haline getirebilecektir.

Kimler Ani-Seri (Yıldırım) Savunmayı öğrenebilir?

Her yaştan kadın ve erkek WingTsun'un Yıldırım Savunma sistemini öğrenebilir ve gündelik hayatta daha bir özgüvenle hayatını devam ettirebilir. Dersler ve kurslar neticesi öğrenilecek olan teknik ve taktikler, insanların modern hayatın stres, tehdit ve tehlikelerine karşı da çok önemli bir savunma, karşı koyma yoludur.

Bu proğram yaşlılar, kadınlar, anneler, babalar için her durumda bir çeşit zenginlik ve çeşitliliktir.

Bazı EWTO okulları hususen yaşlı yaşlı kadın ve erkekler için özel proğramlar, uygulamalar geliştirmişler ve bunu istifade etmek isteyenlere sunmuşlardır.

 

Probetraining
Infos zum Dachverband

Internetseiten der EWTO zu den Themen:

WingTsun | Kids-WingTsun | Gewaltprävention | BlitzDefence | WingTsunWelt | EWTO-Verlag

© 2018 EWTO. Alle Rechte vorbehalten. Kontakt | Impressum | Datenschutzerklärung